Korvausoikeuksien 281, 313, 319 ja 326 määräajat pitenevät 1.11.2019 alkaen

Lääkeaine: Useita
Lääkevalmiste: Useita
Sairaus: Reumaattiset sairaudet, ihopsoriaasi, suolistosairaudet

Mikä muuttuu

Korvausoikeudet

voidaan myöntää 1.11.2019 alkaen kerralla enintään viideksi vuodeksi aiemman kahden vuoden sijaan. Lääketieteelliset edellytykset pysyvät ennallaan.

Nämä korvausoikeudet koskevat eräitä reumaattisten sairauksien, ihopsoriaasin ja suolistosairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuksien myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää