Muutoksia korvausoikeuteen ’318. Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi’ 1.5.2016 alkaen

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaa ’318. Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi’ muutetaan 1.5.2016 alkaen sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan lääkejaoston suosituksesta.

1.5.2016 alkaen päätöskohdasta poistetaan lisäkilpirauhashormoni, koska markkinoilla ei ole korvausjärjestelmään kuuluvia, lisäkilpirauhashormonia sisältäviä lääkevalmisteita. Lisäksi päätöskohtaan lisätään maininta muusta antiresorptiivisesta osteoporoosilääkkeestä ja täsmennetään määritelmää osteoporoosin diagnostiikasta. Päätöskohtaan lisätään myös kappale, jossa kerrotaan, mitä tietoja lääkärinlausunnossa B tulee esittää.

Rajoitetun peruskorvausoikeuden 318 lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

318.    Teriparatidi

Teriparatidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (318) myönnetään vaikean ja vaikeahoitoisen, luunmurtumiin johtaneen osteoporoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon yksiköstä tai sisätautien, reumatologian, endokrinologian, geriatrian, kirurgian, ortopedian ja traumatologian tai fysiatrian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää potilaille, joilla on todettu osteoporoosi ja vähintään yksi pieni-energinen murtuma ja

  • joiden osteoporoosi liittyy pitkäaikaiseen glukokortikoidihoitoon, tai
  • jotka eivät voi käyttää bisfosfonaattivalmisteita tai muuta antiresorptiivista osteoporoosilääkettä hoitokokeiluissa osoitettujen haittavaikutusten takia, tai
  • joilla asianmukaisesta annostelusta huolimatta bisfosfonaattihoito tai muu antiresorptiivinen osteoporoosilääke on osoittautunut tehottomaksi, jolloin
    • luotettavasti osoitettu luun tiheyden pienentymä on ollut > 5 % vuodessa tai > 10 % kolmessa vuodessa tai
    • vuoden kestäneen hoidon jälkeen potilaalla on todettu uusi nikamamurtuma.

Osteoporoosin diagnoosi perustuu hyvän hoitokäytännön mukaisesti ensisijaisesti DXA-mittaukseen. Tällöin kyse on osteoporoosista, jos T-luku on ≤ -2,5.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa teriparatidin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään 24 kuukaudeksi.

Lisätietoja