Korvausoikeuteen 101 täsmennyksiä 1.11.2020 alkaen

Lääkeaine: Useita
Lääkevalmiste: Useita
Sairaus: Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta

Mikä muuttuu

Useista aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminnan hoitoon käytettävistä lääkkeistä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 101. Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiä täsmennetään 1.11.2020 alkaen lausunnonantajatahon osalta.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää