Korvausoikeuteen 182 tarkennuksia 1.6.2021 alkaen

Lääkeaine: Useita
Lääkevalmiste: Useita
Sairaus: Epilepsia

Mikä muuttuu

Useista epilepsian hoitoon käytettävistä lääkkeistä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 182. Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiä tarkennetaan 1.6.2021 alkaen sanamuotojen osalta sekä vastaamaan nykyisiä hoitokäytäntöjä.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää