Korvausoikeuteen 331 muutoksia 1.3.2021 alkaen

Lääkeaine: Useita
Lääkevalmiste: Useita
Sairaus: ADHD

Mikä muuttuu

Korvausoikeutta 331 voi 1.3.2021 alkaen hakea myös perusterveydenhuollon tai muun hoitavan lääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Lapsilla ja nuorilla lausuntoon on tällöin liitettävä erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön konsultaatiovastaus. Aikuisilla muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun kysymyksessä on jatkohakemus.

Lisäksi korvausoikeuden edellytyksiä on tarkennettu lausunnossa esitettävien tietojen osalta.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää