Korvausoikeuteen 395 muutoksia atooppisen ihottuman osalta 1.7.2021 alkaen

Lääkeaine: Dupilumabi
Lääkevalmiste: Dupixent
Sairaus: Atooppinen ihottuma

Mikä muuttuu

Korvausoikeudella 395 saa peruskorvauksen (40 %) Dupixent-lääkkeestä. Korvausoikeuden lausunnonantajataho ja määräajat muuttuvat atooppisen ihottuman osalta.

Korvausoikeutta voi hakea 1.7.2021 alkaen myös lastentauteja hoitavan erikoissairaanhoidon yksikön tai lastentautien erikoislääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla.

Korvausoikeus voidaan myöntää 1.7.2021 alkaen ensimmäisellä kerralla enintään kahdeksi vuodeksi aiemman yhden vuoden sijaan ja sen jälkeen kerralla enintään viideksi vuodeksi aiemman kolmen vuoden sijaan.

Vaikean astman hoidossa lausunnonantajataho ja määräajat pysyvät ennallaan.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää