Lakosamidista erityiskorvaus 1.6.2021 alkaen myös yleistyneen epilepsian hoidossa korvausoikeudella 182

Lääkeaine: Lakosamidi
Lääkevalmiste: Vimpat
Sairaus: Epilepsia

Mikä muuttuu

Vimpat-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 182. Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi.

Lakosamidin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.6.2021 alkaen lisälääkkeenä myös yleistynyttä epilepsiaa sairastaville. Sitä ennen lääke on korvattava paikallisalkuisen epilepsian hoidossa.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää