Lakosamidin (Vimpat) rajoitettu erityiskorvattavuus laajenee 1.4.2018 alkaen

Lakosamidia sisältävä Vimpat-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan korvattavuuden lisäksi 1.4.2018 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on

  • vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia lapsilla ja nuorilla.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätös ei aiheuta muutoksia Kansaneläkelaitoksen voimassa olevan päätöskohdan ’182. Eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi’ lääketieteellisiin edellytyksiin. Korvattavuuden laajennuksen on katsottu sisältyvän voimassa olevan päätöskohdan lääketieteellisiin edellytyksiin.

Lisätietoja