Lenvatinibi (Lenvima) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.1.2018 alkaen

Lenvatinibia sisältävä Lenvima-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • etenevän, paikallisesti pitkälle edenneen tai metastaattisen, erilaistuneen (papillaarinen/follikulaarinen/Hürthle-solu) radiojodihoidolle resistentin kilpirauhaskarsinooman hoidossa aikuisilla potilailla.

Lenvatinibi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’323. Sorafenibi’.

Lenvatinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

323.    Lenvatinibi ja sorafenibi

Lenvatinibi ja sorafenibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (323) myönnetään edenneen kilpirauhassyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Sorafenibin peruskorvausoikeus voidaan myöntää myös maksasolusyövän ja levinneen munuaissyövän hoitoon. Sorafenibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Lenvatinibin ja sorafenibin peruskorvausoikeus myönnetään

  • edenneen, paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen erilaistuneen, radioaktiiviselle jodille refraktorisen kilpirauhassyövän hoitoon.

Sorafenibin peruskorvausoikeus myönnetään myös

  • maksasolukarsinooman hoitoon
  • edenneen munuaissyövän hoitoon, kun aiempi hyvän hoitokäytännön mukainen lääkehoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa lenvatinibin tai sorafenibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja