Levofloksasiini-sumutinliuos (Quinsair) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2017 alkaen

Levofloksasiinia sisältävä Quinsair-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • Pseudomonas aeruginosa -bakteerin aiheuttamien kroonisten keuhkoinfektioiden hoitoon aikuispotilailla (≥ 18-vuotiaille), joilla on kystinen fibroosi, kun tobramysiinillä tai kolistiinilla yksinään ei saavuteta riittävää hoidon tehoa tai niitä ei voida vasta-aiheiden tai haittavaikutusten vuoksi käyttää.

Levofloksasiini-sumutinliuoksen rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

385.    Levofloksasiini-sumutinliuos

Levofloksasiini-sumutinliuos on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (385) myönnetään kystiseen fibroosiin liittyvän kroonisen keuhkoinfektion hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon keuhkosairauksien tai infektiosairauksien yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään Pseudomonas aeruginosa -bakteerin aiheuttaman kroonisen keuhkoinfektion hoitoon aikuispotilaille (≥ 18-vuotiaille), joilla on kystinen fibroosi, kun

  • tobramysiinillä tai kolistiinilla yksinään ei saavuteta riittävää hoidon tehoa tai
  • tobramysiiniä tai kolistiinia ei voida vasta-aiheiden tai haittavaikutusten vuoksi käyttää.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa levofloksasiini-sumutinliuoksen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja