Lisdeksamfetamiinin rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.5.2018 alkaen


Lisdeksamfetamiinia sisältävä Elvanse Adult -lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.5.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • ADHD:n hoitoon aikuisille, kun ADHD:n oireiden ilmaantuminen lapsuusiässä on varmistettu.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’331. Atomoksetiini, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini’ muutetaan vastaamaan lääkkeiden hintalautakunnan päätöstä.

Lisdeksamfetamiinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

331.    Atomoksetiini, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini


Atomoksetiini, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (331) myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, neurologian tai psykiatrian yksiköstä ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä tai näiden erikoisalojen ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hyvän hoitokäytännön mukaisen hoidon on aloittanut ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtynyt lääkäri, taudinmääritys on tehty asianmukaisesti ja hoidon tarve on perusteltu alla olevan mukaisesti.
Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lapset ja nuoret:

  • Atomoksetiinin, deksamfetamiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille osana potilaan kattavaa hoito-ohjelmaa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Aikuiset:

  • Atomoksetiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus voidaan myöntää ADHD:n hoitoon aikuisille, kun ADHD:n oireiden ilmaantuminen lapsuusiässä on varmistettu.

Lisätietoja