Mepolitsumabista erityiskorvaus 1.1.2021 alkaen korvausoikeudella 297

Lääkeaine: Mepolitsumabi
Lääkevalmiste: Nucala
Sairaus: Astma

Mikä muuttuu

Nucala-lääkkeestä saa 1.1.2021 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 297. Mepolitsumabi.

Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3028.

Kenelle korvataan

Mepolitsumabin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää vaikean eosinofiilisen astman hoitoon vähintään 12-vuotiaille. Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 297 niille asiakkaille, joilla on peruskorvausoikeus 3028.

Lue lisää