Midodriini (Hypotron) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.5.2019 alkaen

Midodriinia sisältävä Hypotron-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.5.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • vaikean ortostaattisen hypotension hoidossa aikuisilla, kun se aiheutuu autonomisesta toimintahäiriöstä, korjattavissa olevat aiheuttajat on suljettu pois ja muiden hoitokeinojen teho on riittämätön.

Midodriinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3010. Midodriini

Midodriini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3010) myönnetään vaikean ortostaattisen hypotension hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään autonomisesta toimintahäiriöstä aiheutuvan vaikean ortostaattisen hypotension hoitoon aikuisille, kun

  • korjattavissa olevat aiheuttajat on suljettu pois ja
  • muiden hoitokeinojen teho on riittämätön.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Lue lisää