Migalastaatti (Galafold) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.11.2018 alkaen

Migalastaattia sisältävä Galafold-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2018 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt

 • diagnosoidun Fabryn taudin hoidossa kaikille täysi-ikäisille miehille, joilla on hoitoon vastaava mutaatio sekä niille naisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille, joilla on hoitoon vastaavan mutaation lisäksi merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Migalastaatti lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’195. Agalsidaasi alfa ja agalsidaasi beeta’. Lisäksi jatkossa lääkärinlausunto B tulee olla yliopistollisen sairaalan Fabryn tautia hoitavasta yksiköstä. Sama lausunnonantajatahoa koskeva muutos tehdään rajoitettuun peruskorvausoikeuteen ’336. Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti’.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 195 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’336. Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti’ ja jotka ovat ostaneet Galafold-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Migalastaatin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

195. Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti

Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti ovat rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä sairauden Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt (124) hoidossa. Niiden erityiskorvausoikeus (195) myönnetään Fabryn taudin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Agalsidaasi alfan, agalsidaasi beetan ja migalastaatin erityiskorvausoikeus myönnetään yliopistollisen sairaalan Fabryn tautia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella, kun lausunnon on antanut Fabryn taudin hoitoon perehtynyt lääkäri, asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen Fabryn taudin hoitoon.

Agalsidaasi alfaa ja agalsidaasi beetaa erityiskorvataan

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille ja
 • naisille ja lapsille, joilla on merkkejä
  • kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai
  • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Migalastaattia erityiskorvataan

 • kaikille 18 vuotta täyttäneille miehille, joilla on
  •  migalastaattihoitoon vastaava mutaatio
 • naisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille, joilla on
  • migalastaattihoitoon vastaava mutaatio ja
   • merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai
   • neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.

Erityiskorvausoikeuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Korvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

Lue lisää