Muutoksia korvausoikeuksiin ’325. Erlotinibi’ ja ’191. Erlotinibi’ 1.7.2016 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut erlotinibia sisältävän Tarceva-valmisteen rajoitetun erityis- ja peruskorvattavuuden muutoksen. Valmiste rajoitetusti peruskorvattava (40 %) tietyissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on

 • ensilinjan hoito paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa potilaille, joilla on aktivoivia EGFR-mutaatioita.
 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, joilla on aktivoivia EGFR-mutaatioita ja joiden tauti on stabiili ensimmäisessä linjassa annetun solunsalpaajahoidon jälkeen.
 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi tai
 • metastasoituneen haimasyövän hoito yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Lisäksi Tarceva-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, tiettyjen syöpäsairauksien hoidossa, kun kysymyksessä on

 • ensilinjan hoito paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa potilaille, joilla on aktivoivia EGFR-mutaatioita.
 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, joilla on aktivoivia EGFR-mutaatioita ja joiden tauti on stabiili ensimmäisessä linjassa annetun solunsalpaajahoidon jälkeen.
 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi tai
 • metastasoituneen haimasyövän hoito yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Muutos koskee tilanteita, joissa paikallisesti levinnyt tai metastasoitunut ei-pienisoluinen keuhkosyöpä on stabiili ensimmäisessä linjassa annetun solunsalpaajahoidon jälkeen. Muutoksen jälkeen näissä tilanteissa edellytetään, että EGFR-mutaatioita on todettu. Korvattavuuden muutos perustuu lääkkeen käyttöaiheen muutokseen.

Erlotinibin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

325.    Erlotinibi

Erlotinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (325) myönnetään ja sitä peruskorvataan eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin. Erlotinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • ensilinjan hoidoksi paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvaimessa on todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita
 • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvaimessa on todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita ja tauti on stabiili ensimmäisessä linjassa annetun solunsalpaajahoidon jälkeen
 • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi
 • etäpesäkkeitä lähettäneen haimasyövän hoitoon yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa erlotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

191. Erlotinibi

Erlotinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.

Erlotinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • ensilinjan hoidoksi paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvaimessa on todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita.
 • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun kasvaimessa on todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita ja tauti on stabiili ensimmäisessä linjassa annetun solunsalpaajahoidon jälkeen
 • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi
 • etäpesäkkeitä lähettäneen haimasyövän hoitoon yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa erlotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja