Nintedanibi (Ofev) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.4.2017 alkaen

Nintedanibia sisältävä Ofev-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.4.2017 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat, kun kysymyksessä on

  • lievän tai keskivaikean idiopaattisen keuhkofibroosin hoito aikuisilla, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Nintedanibi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’284. Pirfenidoni’.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 284 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’356. Nintedanibi ja pirfenidoni' ja jotka ovat ostaneet Ofev-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Nintedanibin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

284.    Nintedanibi ja pirfenidoni

Nintedanibi ja pirfenidoni ovat rajoitetusti erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisen idiopaattisen keuhkofibroosin hoidossa.

Nintedanibin ja pirfenidonin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon keuhkosairauksien yksiköstä annetun tai keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään lievän tai keskivaikean idiopaattisen keuhkofibroosin hoitoon aikuisille potilaille, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on nintedanibi- tai pirfenidonihoitoa aloitettaessa vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa nintedanibin tai pirfenidonin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja