Niraparibi (Zejula) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2019 alkaen

Niraparibia sisältävä Zejula-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • yksilääkehoitona aikuispotilaiden uusiutuneen platinaherkän korkean pahanlaatuisuusasteen (high grade) seroosin epiteliaalisen munasarjasyövän, munatorven syövän ja primaarin vatsakalvon syövän ylläpitohoidossa, kun potilaalla on BRCA-mutaatio ja platinapohjaisella solunsalpaajahoidolla on saavutettu (täydellinen tai osittainen) hoitovaste.

Niraparibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3009. Niraparibi

Niraparibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3009) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana aikuisille, joilla on uusiutunut platinaherkkä korkean pahanlaatuisuusasteen seroosi epiteliaalinen munasarjasyöpä, munanjohtimen syöpä tai primaari vatsakalvon syöpä, kun

  • potilaalla on todettu BRCA-geenin mutaatio ja
  • platinapohjaisella solunsalpaajahoidolla on saavutettu osittainen tai täydellinen hoitovaste (kasvaimen koko on pienentynyt tai kasvainta ei ole todettavissa).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää