Omalitsumabin korvausoikeuden 344 myöntämisen edellytykset muuttuvat 1.5.2020

Lääkeaine: Omalitsumabi
Lääkevalmiste: Xolair
Sairaus: Astma ja krooninen urtikaria

Mikä muuttuu

Xolair-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 344. Omalitsumabi.

Allergisessa astmassa omalitsumabin hoitokokeilun kestoa tarkennetaan, ja edellytyksenä on 1.5.2020 alkaen vähintään 12-16 viikon hoitokokeilu aiemman vähintään 16 viikon hoitokokeilun sijaan.

Korvausoikeutta krooniseen urtikariaan voi hakea 1.5.2020 alkaen myös yksityisen ihotautilääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Sitä ennen lausunnon antajan on oltava erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lisäksi korvausoikeus voidaan myöntää krooniseen urtikariaan aiempaa pidemmälle ajalle 1.5.2020 alkaen.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää