Osimertinibi (Tagrisso) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.2.2019 alkaen

Osimertinibia sisältävä Tagrisso-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • paikallisesti edenneen tai metastaattisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa monoterapiana aikuispotilailla, joilla on epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) T790M-mutaatio.

Osimertinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3004. Osimertinibi

Osimertinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3004) myönnetään keuhkosyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Osimertinibin peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon monoterapiana, kun

  • kasvaimesta on todettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) T790M-mutaatio.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa osimertinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää