Palbosiklibi (Ibrance) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.2.2019 alkaen


Palbosiklibia sisältävä Ibrance-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2019 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa rintasyöpä

  • hormonireseptoripositiivisen ja HER2-negatiivisen paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoidossa
    • yhdessä aromataasinestäjän kanssa, tai
    • yhdessä fulvestrantin kanssa, jos potilas on saanut aiemmin hormonaalista hoitoa.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 1501 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva palbosiklibin rajoitettu peruskorvausoikeus 394.

Palbosiklibin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

1501. Palbosiklibi

Palbosiklibi on erityiskorvattavaa rintasyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.

Palbosiklibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • hormonireseptoripositiivisen ja HER2-negatiivisen paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen rintasyövän hoitoon
    • yhdessä aromataasinestäjän kanssa tai
    • yhdessä fulvestrantin kanssa, jos potilas on saanut aiemmin hormonaalista hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa palbosiklibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää