Pirfenidoni (Esbriet) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.11.2015 alkaen

Pirfenidonia sisältävä Esbriet-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2015 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat, kun kysymyksessä on

  • lievän tai keskivaikean idiopaattisen keuhkofibroosin hoito aikuisilla, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 284 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’356. Pirfenidoni’ ja jotka käyttävät pirfenidonia.

Pirfenidonin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

284.    Pirfenidoni

Pirfenidoni on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen idiopaattisen keuhkofibroosin hoidossa.

Pirfenidonin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon keuhkosairauksien yksiköstä annetun tai keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään lievän tai keskivaikean idiopaattisen keuhkofibroosin hoitoon aikuisille potilaille, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa pirfenidonin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja