Pirfenidonin (Esbriet) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.10.2015 alkaen

Pirfenidonia sisältävä Esbriet-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2015 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (35 %)

  • lievää tai keskivaikeaa idiopaattista keuhkofibroosia sairastaville aikuisille, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’356.  Pirfenidoni’ on muokattu vastaamaan edellä olevaa hintalautakunnan päätöstä.  Tämänhetkinen lääketieteellinen edellytys ’enintään 80 % viitearvosta’ muuttuu muotoon ’enintään 90 % viitearvosta’.

Pirfenidonin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

356.     Pirfenidoni

Pirfenidoni on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (356) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäriltä tai alan erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään lievän tai keskivaikean idiopaattisen keuhkofibroosin hoitoon aikuisille potilaille, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa pirfenidonin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja