Pomalidomidi (Imnovid) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.8.2018 alkaen

Pomalidomidia sisältävä Imnovid-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • relapsoituneen ja refraktorisen multippelin myelooman hoidossa yhdessä deksametasonin kanssa aikuispotilailla, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa hoitoa, mukaan lukien sekä lenalidomidi- että bortetsomibihoito, ja joiden sairaus eteni viimeisimmän hoidon aikana.

Pomalidomidin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

393.    Pomalidomidi

Pomalidomidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (393) myönnetään multippelin myelooman hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon yhdessä deksametasonin kanssa aikuisille,

  • jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa multippelin myelooman lääkehoitoa, mukaan lukien lenalidomidi ja bortetsomibi, ja
  • joiden sairaus on edennyt viimeisimmän lääkehoidon aikana.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa pomalidomidin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää