Ponatinibi (Iclusig) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.10.2015 alkaen

Ponatinibia sisältävä Iclusig-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2015 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on

  • kroonisen vaiheen, akseleraatiovaiheen tai blastivaiheen kroonisen myelooisen leukemian hoito aikuispotilailla, jotka ovat resistenttejä dasatinibille tai nilotinibille; tai jotka eivät siedä dasatinibia tai nilotinibia eikä tämän jälkeinen imatinibihoito ole kliinisesti asianmukaista; tai joilla on T315I-mutaatio tai
  • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfoblastisen leukemian hoito aikuispotilailla, jotka ovat resistenttejä dasatinibille; tai jotka eivät siedä dasatinibia eikä tämän jälkeinen imatinibihoito ole kliinisesti asianmukaista; tai joilla on T315I-mutaatio.

Ponatinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

373.    Ponatinibi

Ponatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (373) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään kroonisen vaiheen, akseleraatiovaiheen tai blastivaiheen kroonisen myelooisen leukemian hoitoon aikuispotilaille,

  • joiden tauti on resistentti dasatinibille tai nilotinibille, tai
  • jotka eivät siedä dasatinibia tai nilotinibia eikä imatinibihoito ole perusteltua, tai
  • joilla on T315I-mutaatio.

Peruskorvausoikeus myönnetään Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfoblastisen leukemian hoitoon aikuispotilaille,

  • joiden tauti on resistentti dasatinibille, tai
  • jotka eivät siedä dasatinibia eikä imatinibihoito ole perusteltua, tai
  • joilla on T315I-mutaatio.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ponatinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja