Regorafenibi (Stivarga) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.10.2016 alkaen

Regorafenibia sisältävä Stivarga-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2016 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu:

  • metastasoituneen kolorektaalisyövän hoidossa aiemmin fluoropyrimidiinipohjaista kemoterapiaa, anti-VEGF-hoitoa ja KRAS-villityypissä lisäksi anti-EGFR-hoitoa saaneille aikuispotilaille, kun näillä hoidoilla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää ja
  • ei-leikattavissa olevan tai metastaattisen ruoansulatuskanavan stroomakasvaimen hoidossa aikuispotilailla, kun sairaus on edennyt edeltävästä imatinibi- ja sunitinibihoidosta huolimatta tai näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 176 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’369. Regorafenibi'.

Regorafenibin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

176.     Regorafenibi

Regorafenibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.
Regorafenibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella aikuispotilaille

  • metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon, kun aiemmalla fluoropyrimidiinipohjaisella kemoterapialla, anti-VEGF-hoidolla ja KRAS-villityypissä lisäksi anti-EGFR-hoidolla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai kun näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää
  • ei-leikattavissa olevan tai metastaattisen ruoansulatuskanavan stroomakasvaimen (GIST) hoitoon, kun sairaus on edennyt edeltävästä imatinibi- ja sunitinibihoidosta huolimatta tai näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa regorafenibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Lisätietoja