Ribosiklibi (Kisqali) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.12.2018 alkaen

Ribosiklibia sisältävä Kisqali-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • yhdessä aromataasinestäjän kanssa ensimmäisenä endokriinispohjaisena hoitona postmenopausaalisille naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen rintasyöpä.

Ribosiklibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3002. Ribosiklibi

Ribosiklibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3002) myönnetään rintasyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Ribosiklibin peruskorvausoikeus myönnetään postmenopausaalisille naisille hormonireseptoripositiivisen, HER2-negatiivisen paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen rintasyövän hoitoon

  • yhdessä aromataasinestäjän kanssa, kun potilas ei ole aiemmin saanut edenneeseen rintasyöpään hormonaalista hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ribosiklibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää