Risankitsumabista (Skyrizi) peruskorvaus 1.1.2020 alkaen korvausoikeudella 319

Lääkeaine: Risankitsumabi

Lääkevalmiste: Skyrizi

Sairaus: Ihopsoriaasi

Mikä muuttuu

Skyrizi-lääkkeestä saa 1.1.2020 alkaen peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 319. Adalimumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (ihopsoriaasi).

Sitä ennen lääke ei ole korvattava.

Kenelle korvataan

Risankitsumabin peruskorvausoikeus voidaan myöntää vaikeaa kroonista ihopsoriaasia sairastaville. Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää