Rivaroksabaanin erityiskorvausoikeuden 296 myöntämisen edellytykset muuttuvat 1.1.2021

Lääkeaine: Rivaroksabaani
Lääkevalmiste: Xarelto 2,5 mg
Sairaus: Sepelvaltimotauti

Mikä muuttuu

Xarelto 2,5 mg -lääkkeestä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 296. Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon.

Rivaroksabaanin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää yhdistelmähoitona asetyylisalisyylihapon kanssa sellaisille sepelvaltimotautia sairastaville potilaille, joilla on riskitekijöitä.

Riskitekijöihin lisätään 1.1.2021 alkaen krooninen munuaisten vajaatoiminta. Lisäksi korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiä täsmennetään lausunnonantajatahon osalta.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään rivaroksabaanin peruskorvausoikeuden 3013 myöntämisen edellytyksiin.

Lue lisää