Rivaroksabaani 10 mg -valmisteen (Xarelto 10 mg) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.4.2018 alkaen

Rivaroksabaania sisältävä Xarelto 10 mg -lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan korvattavuuden lisäksi 1.4.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) antikoagulaatiohoidossa, kun kysymyksessä on

  • uusiutuvan syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian ehkäisy aikuisilla, kun pitkäaikainen ehkäisevä hoito on hyvän hoitokäytännön mukaista.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätös ei aiheuta muutoksia Kansaneläkelaitoksen voimassa olevan päätöskohdan ’379. Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn’ lääketieteellisiin edellytyksiin.

 

Lisätietoja