Rivaroksabaanista (Xarelto 2,5 mg) erityiskorvaus 1.8.2020 alkaen reseptimerkinnällä

Lääkeaine: Rivaroksabaani
Lääkevalmiste: Xarelto 2,5 mg
Sairaus: Sepelvaltimotautikohtaus

Mikä muuttuu

Xarelto 2,5 mg -lääkkeestä saa 1.8.2020 alkaen erityiskorvauksen (65 %), kun asiakkaalla on korvausoikeus 206 ja reseptissä merkintä

  • ”Sepelvaltimotautikohtaus pp.kk.vvvv”,

Korvausta voi saada enintään 12 kuukauden ajalta kohtauksesta.

Kenelle korvataan

Lääkäri voi tehdä reseptimerkinnän, kun rivaroksabaania käytetään yhdessä asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin kanssa ja sydänlihasvaurion merkkiaineet ovat kohonneet.

Ennen 1.8.2020 Xarelto 2,5 mg -lääkkeestä voi saada reseptimerkinnän perusteella peruskorvauksen (40 %).

Katso reseptimerkinnän edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää