Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste (Entresto) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.1.2018 alkaen

Sakubitriilia ja valsartaania sisältävä Entresto-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2018 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa krooninen sydämen vajaatoiminta

  • oireisen kroonisen sydämen systolisen vajaatoiminnan hoidossa (NYHA II-IV), kun siihen liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (≤ 35 %), yhdessä muun hoitosuositusten mukaisen lääkehoidon kanssa, kun aiempi hoito (mukaan lukien ACE:n estäjä tai angiotensiini II -reseptorin salpaaja) ei ole tuottanut riittävää hoitovastetta.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 289 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’381. Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste’.

Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmisteen rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

289.    Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste

Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmisteen erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä annetun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen NYHA II-IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun

  • vajaatoimintaan liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (enintään 35 %) ja
  • aiempi hoito ACE:n estäjällä tai angiotensiini II –reseptorin salpaajalla ei ole tuottanut riittävää hoitovastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmisteen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja