Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste (Entresto) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.7.2016 alkaen

Sakubitriilia ja valsartaania sisältävä Entresto-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • oireisen kroonisen sydämen systolisen vajaatoiminnan hoitoon (NYHA II-IV), kun siihen liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (≤ 35 %), yhdessä muun hoitosuositusten mukaisen lääkehoidon kanssa, kun aiempi hoito (mukaan lukien ACE:n estäjä tai angiotensiini II -reseptorin salpaaja) ei ole tuottanut riittävää hoitovastetta.

Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmisteen rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

381.    Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste

Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (381) myönnetään kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen NYHA II–IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun

  • vajaatoimintaan liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (enintään 35 %) ja
  • aiempi hoito ACE:n estäjällä tai angiotensiini II –reseptorin salpaajalla ei ole tuottanut riittävää hoitovastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmisteen tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja