Seleksipagi (Uptravi) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.2.2017 alkaen


Seleksipagia sisältävä Uptravi-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • WHO:n toimintakykyluokkaan III kuuluvien aikuispotilaiden keuhkovaltimoiden verenpainetaudin pitkäaikaishoitoon yhdistelmähoidossa potilaille, joiden tauti ei ole riittävän hyvin hallinnassa endoteliinireseptoriantagonisti- ja fosfodiesteraasi 5:n estäjä -hoidolla.

Seleksipagin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

383. Seleksipagi

Seleksipagi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (383) myönnetään vaikeahoitoisen pulmonaalihypertension hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pulmonaalihypertensiopotilaita hoitavasta yksiköstä tai kardiologian, keuhkosairauksien tai sisätautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyvän hoitokäytännön mukaiseen pitkäaikaiseen yhdistelmähoitoon aikuispotilaille,

  • joiden keuhkovaltimoiden verenpainetauti on aiheuttanut WHO:n toimintakykyluokan III:n mukaisen toimintakyvyn aleneman ja
     
  • joiden tauti ei ole riittävän hyvin hallinnassa endoteliinireseptoriantagonisti- ja fosfodiesteraasi 5:n estäjä -hoidolla.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa lääkkeen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Peruskorvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja