Semaglutidi-tabletista erityiskorvaus 1.4.2021 alkaen korvausoikeudella 285

Lääkeaine: Semaglutidi
Lääkevalmiste: Rybelsus
Sairaus: Tyypin 2 diabetes

Mikä muuttuu

Rybelsus-lääkkeestä saa 1.4.2021 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 285. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (aikuiset).

Sitä ennen lääke ei ole korvattava.

Kenelle korvataan

Semaglutidi-tablettien korvausoikeus voidaan myöntää tyypin 2 diabetesta sairastaville aikuisille, kun riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu useammalla kuin yhdellä muun lääkeryhmän diabeteslääkkeellä, ja kun painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lisäksi korvausoikeuden 285 edellytyksiä tarkennetaan 1.4.2021 alkaen lausunnossa esitettävien tietojen osalta. Koska semaglutidi-tabletti ja semaglutidi-injektio (Ozempic) ovat korvattavia eri hoitolinjoissa, on B-lääkärinlausunnosta käytävä ilmi suunnitellun lääkeaineen nimi ja valmistemuoto.

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään peruskorvausoikeuteen 346.

Lue lisää