Sevelameerin (Renvela) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.4.2018 alkaen

Sevelameeria sisältävä Renvela-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan korvattavuuden lisäksi 1.4.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt

  • vaikeahoitoisen hyperfosfatemian hoidossa kroonista munuaistautia sairastavilla pediatrisilla potilailla.

Sevelameerin korvattavuuden laajennus lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’320. Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri’ ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’190. Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri’. Samalla täsmennetään edellytystä B-lausunnon laatijatahosta, sekä lisätään aikuisille-sana lääketieteellisiin edellytyksiin, jotka koskevat sekä lantaanikarbonaattia että sevelameeria.

Sevelameerin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

320.    Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri

Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (320) myönnetään kroonista munuaistautia sairastavien potilaiden vaikeahoitoisen hyperfosfatemian hoitoon seuraavin edellytyksin. Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä todetaan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B munuaissairauksien hoitoon perehtyneestä erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri ovat peruskorvattavia aikuisille

  • dialyysipotilaille ja
  • kroonista munuaistautia sairastaville potilaille, joiden seerumin fosfaattipitoisuus on 1,78 mmol/l tai suurempi,

kun hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Sevelameeri on peruskorvattavaa lisäksi

  • kroonista munuaistautia sairastaville lapsille,

kun hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvatun mukainen kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan vaikeahoitoinen hyperfosfatemia.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

190.    Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri

Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri ovat erityiskorvattavia sairauden D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Lantaanikarbonaatin ja sevelameerin erityiskorvausoikeus myönnetään munuaissairauksien hoitoon perehtyneestä erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella aikuisille

  • dialyysipotilaille ja
  • kroonista munuaistautia sairastaville potilaille, joiden seerumin fosfaattipitoisuus on 1,78 mmol/l tai suurempi,

kun hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Sevelameeri on erityiskorvattavaa lisäksi

  • kroonista munuaistautia sairastaville lapsille,

kun hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvatun mukainen kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan vaikeahoitoinen hyperfosfatemia.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja