Siklosporiini-silmätippa (Ikervis) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.4.2017 alkaen

Siklosporiinia sisältävä Ikervis-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi 1.4.2017 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat, kun kysymyksessä on

  • vaikean sarveiskalvotulehduksen hoito Sjögrenin oireyhtymää sairastavilla aikuispotilailla, jotka kärsivät kuivasilmäisyydestä keinokyynelhoidosta huolimatta.

Siklosporiini-silmätipan rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

286.    Siklosporiini-silmätippa

Siklosporiini-silmätippa on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisesti vaikean sarveiskalvotulehduksen hoidossa Sjögrenin oireyhtymää sairastaville potilaille.

Siklosporiini-silmätipan erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon silmätautien yksikössä laaditun tai silmätautien erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella Sjögrenin oireyhtymää sairastaville aikuispotilaille,

  • joilla on vaikea sarveiskalvotulehdus ja
  • jotka kärsivät kuivasilmäisyydestä keinokyynelhoidosta huolimatta.

Vaikea sarveiskalvotulehdus osoitetaan rakovalotutkimuksella (silmämikroskopialla).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa siklosporiini-silmätipan tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja