Sukroferrisestä oksihydroksidista (Velphoro) erityiskorvaus 1.3.2020 alkaen korvausoikeudella 190

 

Lääkeaine: Sukroferrinen oksihydroksidi

Lääkevalmiste: Velphoro

Sairaus: Hyperfosfatemia

Mikä muuttuu

Velphoro-lääkkeestä saa 1.3.2020 alkaen erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 190. Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi.

Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 320.

Kenelle korvataan

Sukroferrisen oksihydroksidin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää hyperfosfatemian hoitoon dialyysipotilaille. Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 190 niille asiakkaille, joilla on korvausoikeus 320 ja jotka ovat saaneet Velphoro-lääkkeestä peruskorvausta.

Lue lisää