Syanokobalamiini (Betolvex) rajoitetusti peruskorvattavaksi ja erityiskorvattavaksi (ilman rajoituksia) 1.3.2016 alkaen

Syanokobalamiinia sisältävä Betolvex-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.3.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • pernisiöösin anemian ja muiden vaikeiden B12-vitamiinin imeytymishäiriöiden hoidossa

sekä erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt.

Syanokobalamiinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan (376. Syanokobalamiini). Syanokobalamiinin erityiskorvattavuuden osalta noudatetaan Kelan erityiskorvattavia sairauksia koskevan päätöksen päätöskohtaa ’107. Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt’. Päätöskohta 376 on samansisältöinen kuin päätöskohta 107.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

376.     Syanokobalamiini

Syanokobalamiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (376) myönnetään pernisiöösin anemian ja muiden vaikeiden B12-vitamiinin imeytymishäiriöiden hoitoon seuraavin edellytyksin. Syanokobalamiini voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin erityiskorvattavia sairauksia koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lausunnon ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai alan erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin. Selkeässä B12-vitamiinin puutoksessa voidaan hyväksyä myös muun potilasta hoitavan lääkärin tutkimukseen perustuva lausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään pernisiöösin anemian ja muiden vaikeiden B12-vitamiinin imeytymishäiriöiden hoitoon.

Lausunnossa tulee olla kuvattuina mahdolliset taudinmääritystä vahvistavat löydökset, joita voivat olla makrosyyttinen anemia, alhainen seerumin B12-vitamiinipitoisuus sekä vaste B12-vitamiinin antamiselle sekä vaikea atrofinen gastriitti. Luuydinnäytteen tutkiminen voi osaltaan täydentää tutkimuslöydöksiä.

Varsinaisen pernisiöösin anemian ohella peruskorvaukseen oikeuttavia sairauksia ovat eräät ohutsuolen sairaudet ja periytyvä B12-vitamiinin imeytymishäiriö. Mahalaukun täydellisen poiston jälkitila oikeuttaa aina peruskorvaukseen.

Lisätietoja