Tafamidiisi (Vyndaqel) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.6.2019 alkaen

Tafamidiisia sisältävä Vyndaqel-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • transtyretiinivälitteisen amyloidoosin hoidossa aikuispotilailla, joilla on vaiheen 1 oireinen polyneuropatia, viivästyttämään ääreishermoston tilan heikkenemistä.

Tafamidiisin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3011.       Tafamidiisi

Tafamidiisi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3011) myönnetään transtyretiinivälitteisen amyloidoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan neurologian yksiköstä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Jatkohakemuksissa hyväksytään myös muun erikoissairaanhoidon neurologian yksikön antama lääkärinlausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään transtyretiinivälitteisen amyloidoosin hoitoon aikuispotilaille, joilla on vaiheen 1 oireinen polyneuropatia (potilaalla on lieviä alaraajoihin rajoittuvia motorisia tai sensorisia oireita ja potilas kävelee itsenäisesti ilman apuvälineitä).

Lausunnossa on sairautta ja sen etenemistä koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoito- ja seurantasuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Korvausoikeuden jatkon edellytyksenä on, että potilaan oireinen polyneuropatia on edelleen vaiheessa 1.

Lue lisää