Tarkennus korvausoikeuksiin ’356. Nintedanibi ja pirfenidoni’ ja ’284. Pirfenidoni’ 1.6.2016 alkaen

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevien päätösten päätöskohtia ’356. Nintedanibi ja pirfenidoni’ ja ’284. Pirfenidoni’ tarkennetaan 1.6.2016 alkaen.

Päätöskohtien lääketieteellisiä edellytyksiä tarkennetaan nopean vitaalikapasiteetin (FVC) osalta siten, että   esitettyjen vitaalikapasiteettiarvojen tulee täyttyä nintedanidi- tai pirfenidonihoitoa aloitettaessa.

Rajoitetun erityiskorvausoikeuden 284 ja rajoitetun peruskorvausoikeuden 356 lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

356.    Nintedanibi ja pirfenidoni

Nintedanibi ja pirfenidoni ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (356) myönnetään seuraavin edellytyksin. Pirfenidoni voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäriltä tai alan erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään lievän tai keskivaikean idiopaattisen keuhkofibroosin hoitoon aikuisille potilaille, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on nintedanibi- tai pirfenidonihoitoa aloitettaessa vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa nintedanibin tai pirfenidonin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

284.    Pirfenidoni

Pirfenidoni on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen idiopaattisen keuhkofibroosin hoidossa.

Pirfenidonin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon keuhkosairauksien yksiköstä annetun tai keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään lievän tai keskivaikean idiopaattisen keuhkofibroosin hoitoon aikuisille potilaille, joiden nopea vitaalikapasiteetti (FVC) on nintedanibi- tai pirfenidonihoitoa aloitettaessa vähintään 50 % ja enintään 90 % viitearvosta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa pirfenidonin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja