Tarkennus päätöskohtiin ’Tikagrelori’ (rajoitettu korvattavuus lääkemääräysmerkinnällä) 1.4.2017 alkaen

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaa ’Tikagrelori’ ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaa ’Tikagrelori’ tarkennetaan 1.4.2017 alkaen siten, että korvattavuus lääkemääräysmerkinnällä koskee tikagrelorin vahvuutta 90 mg.

Päätöskohtia tarkennetaan, koska lääkkeiden hintalautakunnan päätöksellä tikagreloria sisältävä Brilique 60 mg -lääkevalmiste on 1.4.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava ja rajoitetusti erityiskorvattava. Erilaisten lääketieteellisten edellytysten vuoksi tikagrelori 60 mg edellyttää Kelan myöntämää korvausoikeutta, kun taas tikagrelori 90 mg on korvattavaa lääkemääräysmerkinnällä.

Tikagrelori 90 mg -valmisteen rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

Tikagrelori 90 mg

Tikagrelori 90 mg on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan sepelvaltimotautikohtauspotilaille seuraavin edellytyksin. Tikagrelori 90 mg voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Tikagrelori 90 mg:n peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärä, esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 20.1.2012’.

Lääketieteelliset edellytykset

Tikagrelori 90 mg on peruskorvattavaa sepelvaltimotautikohtaukseen (epästabiili angina pectoris tai sydäninfarkti) sairastuneille suuren vaaran potilaille, kun potilaan sairaus edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-tikagrelori 90 mg -yhdistelmähoitoa.

Suuren vaaran potilaina pidetään potilaita, joiden sepelvaltimotautikohtaus on

  • sydäninfarkti, johon liittyy tai on liittymättä ST-nousu, tai
  • epästabiili angina pectoris, johon liittyy suurta vaaraa osoittavia tekijöitä, kuten aiempi sepelvaltimo- tai muu valtimotoimenpide, aiempi sydäninfarkti tai muu valtimotautitapahtuma, diabetes, perifeerinen valtimotauti tai merkittävä munuaisten vajaatoiminta.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla tikagrelori 90 mg:aa voidaan peruskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

Tikagrelori 90 mg

Tikagrelori 90 mg on erityiskorvattavaa valtioneuvoston asetuksen mukaisen sairauden ’Krooninen sepelvaltimotauti’ hoidossa tämän päätöksen mukaisin rajoituksin.

Tikagrelori 90 mg on erityiskorvattavaa lääkärin lääkemääräykseen tekemän merkinnän perusteella sepelvaltimotautikohtaukseen (epästabiili angina pectoris tai sydäninfarkti) sairastuneille suuren vaaran potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 206 ja joiden sairaus edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-tikagrelori 90 mg -yhdistelmähoitoa.

Suuren vaaran potilaina pidetään potilaita, joiden sepelvaltimotautikohtaus on

  • sydäninfarkti, johon liittyy tai on liittymättä ST-nousu, tai
  • epästabiili angina pectoris, johon liittyy suurta vaaraa osoittavia tekijöitä, kuten aiempi sepelvaltimo- tai muu valtimotoimenpide, aiempi sydäninfarkti tai muu valtimotautitapahtuma, diabetes, perifeerinen valtimotauti tai merkittävä munuaisten vajaatoiminta.

Tikagrelori 90 mg:n erityiskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä ’Sepelvaltimotautikohtaus’, jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärä, esimerkiksi ’Sepelvaltimotautikohtaus 7.1.2014’.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla tikagrelori 90 mg:aa voidaan erityiskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta.

Lisätietoja