Teriflunomidi (Aubagio) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.7.2016 alkaen

Teriflunomidia sisältävä Aubagio-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2016 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa MS-tauti

  • aikuispotilaiden aaltoilevan, varmasti osoitetun MS-taudin hoitoon.

Teriflunomidi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’157. Dimetyylifumaraatti, interferoni beeta ja glatirameeriasetaatti’.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 157 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’303. Dimetyylifumaraatti, interferoni beeta, glatirameeriasetaatti ja teriflunomidi’ ja jotka ovat ostaneet Aubagio-valmistetta peruskorvattuna apteekista.

Teriflunomidin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

157.    Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi


Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisessa aaltoilevan tai aaltoilevaan läheisesti rinnastettavan MS-taudin hoidossa.

Dimetyylifumaraatin, glatirameeriasetaatin, interferoni beetan ja teriflunomidin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon neurologian yksiköstä tai vastaavasta annetun B-lausunnon perusteella aaltoilevaa ja tähän sairausmuotoon läheisesti rinnastettavaa, varmasti osoitettua MS-tautia sairastaville, joilla on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ennen lääkehoidon aloittamista ollut

  • vähintään kaksi varmasti osoitettua neurologisin toimintahäiriöin ilmennyttä pahenemisvaihetta tai
  • yksi varmasti osoitettu neurologisin toimintahäiriöin ilmennyt oirejakso ja tämän lisäksi vähintään yksi ajallisesti tähän oirejaksoon liittymätön magneettikuvauksella asianmukaisesti osoitettu MS-tautiin sopiva muutos.

Aaltoilevaan MS-tautiin läheisesti rinnastettavalla MS-taudilla tarkoitetaan MS-tautia, joka on muuttumassa eteneväksi, mutta pahenemisvaiheita esiintyy edelleen aaltoilevan MS-taudin tapaan. Potilaan toimintakyvyn tulee hoitoa aloitettaessa riittää vähintään 20 metrin kävelyyn käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (vastaa EDSS-lukua 6,5).

Erityiskorvattavuuden edellytyksenä on erikoissairaanhoidon neurologian yksikössä tai vastaavassa muussa neurologisessa toimintayksikössä todettu edellä mainittuja vaatimuksia vastaava hoidon tarve ja siellä aloitettu ja valvottu hoito, jotka osoitetaan tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lääkkeen annostelun tulee ilmetä lausuntoon sisältyvästä hoitosuunnitelmasta.

Erityiskorvausoikeus myönnetään ajaksi, jonka sairauden arvioidaan hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella olevan näiden erityisten käyttöaiheiden mukainen, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Erityiskorvausoikeutta voidaan hakea uudelleen uudella hoitoa valvovassa neurologian hoitoyksikössä laaditulla B-lausunnolla, josta hoidon vaikutuksen, jatkumisen ja tarpeen tulee ilmetä. Jatkokorvausoikeutta ei myönnetä, jos sairaus on edennyt vaiheeseen, jossa potilas ei pysty kävelemään vähintään 20 metriä käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (EDSS yhtä suuri tai suurempi kuin 7).

Lisätietoja