Tikagrelori 60 mg (Brilique 60 mg) rajoitetusti peruskorvattavaksi ja rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.4.2017 alkaen

Tikagreloria sisältävä Brilique 60 mg -lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

 • asetyylisalisyylihappoon yhdistettynä aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyssä aikuisilla potilailla, joilla on enintään kaksi vuotta aiemmin ollut sydäninfarkti ja joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski. Korvattavuus koskee enintään kolmen vuoden hoitoa Brilique 60 mg -valmisteella.

Brilique 60 mg –lääkevalmiste on lisäksi rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa krooninen sepelvaltimotauti

 • asetyylisalisyylihappoon yhdistettynä aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyssä aikuisilla potilailla, joilla on enintään kaksi vuotta aiemmin ollut sydäninfarkti ja joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski. Korvattavuus koskee enintään kolmen vuoden hoitoa Brilique 60 mg -valmisteella.

Tikagrelori 60 mg -valmisteen rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

386.    Tikagrelori 60 mg

Tikagrelori 60 mg on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (386) myönnetään sydäninfarktin sairastaneille sepelvaltimotautipotilaille seuraavin edellytyksin. Tikagrelori 60 mg voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille sydäninfarktin sairastaneille sepelvaltimotautipotilaille, joiden sairaus edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-tikagrelori 60 mg yhdistelmähoitoa ja

 • joiden sydäninfarktista on korkeintaan kaksi vuotta ja
 • joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski.

Suuri aterotromboottisen tapahtuman riski edellyttää tässä yhteydessä, että potilaalla on esimerkiksi seuraava riskitekijä:

 • lääkehoitoa edellyttävä diabetes tai
 • useamman kuin yhden suonen sepelvaltimotauti tai
 • useampi kuin yksi sairastettu sydäninfarkti.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa arvioidaan tikagrelori 60 mg:n käytön hyötyä suhteessa haittoihin, erityisesti vuotovaaraan, ja jossa tikagrelori 60 mg:n tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään kolmeksi vuodeksi.

Tikagrelori 90 mg perus- ja erityiskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella sepelvaltimotautikohtauspotilaiden hoidossa vuoden ajan sydäntapahtuman jälkeen siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan (päätöskohta Tikagrelori 90 mg).

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

287.    Tikagrelori 60 mg

Tikagrelori 60 mg on rajoitetusti erityiskorvattavaa sydäninfarktin sairastaneille sepelvaltimotautipotilaille seuraavin edellytyksin.

Tikagrelori 60 mg:n erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä laaditun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella aikuisille sydäninfarktin sairastaneille sepelvaltimotautipotilaille, joiden sairaus edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-tikagrelori 60 mg -yhdistelmähoitoa ja

 • joiden sydäninfarktista on korkeintaan kaksi vuotta ja
 • joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski.

Suuri aterotromboottisen tapahtuman riski edellyttää tässä yhteydessä, että potilaalla on esimerkiksi seuraava riskitekijä:

 • lääkehoitoa edellyttävä diabetes tai
 • useamman kuin yhden suonen sepelvaltimotauti tai
 • useampi kuin yksi sairastettu sydäninfarkti.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa arvioidaan tikagrelori 60 mg:n käytön hyötyä suhteessa haittoihin, erityisesti vuotovaaraan, ja jossa tikagrelori 60 mg:n tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään kolmeksi vuodeksi.

Tikagrelori 90 mg perus- ja erityiskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella sepelvaltimotautikohtauspotilaiden hoidossa vuoden ajan sydäntapahtuman jälkeen siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan (päätöskohta Tikagrelori 90 mg).

Lisätietoja