Tikagrelorin (Brilique 60 mg) erityiskorvausoikeuden 287 myöntämisen edellytykset muuttuvat 1.10.2019 alkaen

Lääkeaine: Tikagrelori
Lääkevalmiste: Brilique 60 mg
Sairaus: Sepelvaltimotauti

Mikä muuttuu

Brilique 60 mg -lääkkeestä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

Korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiä muutetaan 1.10.2019 alkaen. Vaatimus lääkärinlausunnon antajan erikoisalasta poistuu ja jatkossa hoitava lääkäri voi kirjoittaa lausunnon.

Sama muutos tehdään tikagrelorin peruskorvausoikeuden 386 myöntämisen edellytyksiin.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää