Tintsapariinin (Innohep) rajoitettu erityiskorvattavuus laajenee 1.10.2017 alkaen

Tintsapariinia sisältävä Innohep-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2017 alkaen voimassa olevan päätöksen lisäksi rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on

  • oireisen laskimon tromboembolian hoito ja sen uusiutumisen pitkäaikainen estohoito aktiivista syöpätautia sairastavilla potilailla syöpähoitojen yhteydessä.

Hintalautakunnan päätös laajentaa valmisteen erityiskorvattavuutta poistamalla aiempaan päätökseen sisältyneen korvattavuuden enimmäisajan (kuusi kuukautta). Lääkemääräysmerkinnän perusteella tintsapariinia voidaan edelleen erityiskorvata enintään puolen vuoden ajalta. Jatkossa, jos hoito jatkuu yli puolen vuoden ajan, tintsapariinia voidaan erityiskorvata B-lausunnolla haettavan korvausoikeuden perusteella.

Tintsapariini lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’166. Daltepariini (yli 6 kuukauden hoidossa)’.

Tintsapariinin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

166.    Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa)


Daltepariini ja tintsapariini ovat erityiskorvattavia aktiivisen syöpätaudin hoitoon liittyvän laskimon tromboembolian hoidossa ja pitkäaikaisessa estohoidossa tämän päätöksen mukaisin rajoituksin.

Lääkemääräysmerkinnän perusteella daltepariinia ja tintsapariinia voidaan erityiskorvata enintään puolen vuoden ajan siten kuin muualla rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

B-lausunnon perusteella voidaan myöntää daltepariinin ja tintsapariinin erityiskorvausoikeus, joka oikeuttaa erityiskorvaukseen puolta vuotta pitemmältä ajalta.

Daltepariinin ja tintsapariinin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella potilaille,

  • joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 115 (rintasyöpä), 116 (eturauhassyöpä), 117 (leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit), 128 (gynekologiset syövät) tai 130 (pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu) ja
  • jotka sairastavat aktiivista syöpätautia ja
  • joiden laskimon tromboembolia on todettu syöpähoidon yhteydessä ja
  • joiden oireisen laskimon tromboembolian hoito tai sen uusiutumisen pitkäaikainen estohoito jatkuu yli puolen vuoden ajan.

Lausunnossa on edellä mainittujen tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa daltepariinin tai tintsapariinin tarve osoitetaan.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja