Tivotsanibi (Fotivda) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.1.2019 alkaen

Tivotsanibia sisältävä Fotivda-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • ensilinjan hoitona edennyttä munuaissolukarsinoomaa sairastaville aikuispotilaille sekä aikuispotilaille, joita ei ole ennen hoidettu VEGFR- ja mTOR-estäjillä, silloin kun sairaus on edennyt yhden aiemman sytokiineja sisältäneen, edenneen munuaissolukarsinooman hoitoon tarkoitetun hoidon jälkeen.

Tivotsanibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3003. Tivotsanibi

Tivotsanibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3003) myönnetään munuaissyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Tivotsanibin peruskorvausoikeus myönnetään edennyttä munuaissyöpää sairastaville aikuispotilaille

  • ensilinjan hoidoksi tai
  • myöhemmän linjan hoidoksi, kun sairaus on edennyt sytokiinihoidon jälkeen (esim. interferoni alfa, interleukiini-2) eikä potilas ole saanut kumpaakaan seuraavista hoidoista:
    • VEGFR-estäjä (esim. patsopanibi, sunitinibi)
    • mTOR-estäjä (esim. everolimuusi, temsirolimuusi).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa tivotsanibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää