Tolvaptaani (Jinarc) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2019 alkaen

Tolvaptaania sisältävä Jinarc-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • vallitsevasti periytyvän autosomaalisen munuaisten monirakkulataudin (ADPKD) hoidossa aikuisilla, joiden krooninen munuaistauti on vaiheessa 2-3 hoitoa aloitettaessa ja joilla on näyttöä taudin nopeasta etenemisestä.

Tolvaptaanin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3008. Tolvaptaani

Tolvaptaani on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3008) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B munuaissairauksien hoitoon perehtyneestä erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vallitsevasti periytyvää autosomaalista munuaisten monirakkulatautia (ADPKD) sairastaville aikuisille, kun

  • tolvaptaanihoitoa aloitettaessa munuaiskerästen suodatusnopeus (GFR) on 30-89 ml/min (kroonisen munuaistaudin vaihe 2-3) ja
  • munuaiskerästen suodatusnopeuden (GFR) alenema on ollut vuodessa vähintään 5 ml/min tai viiden vuoden aikana vähintään 2,5 ml/min/vuosi (tauti on nopeasti etenevä).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää