Tosilitsumabin (RoActemra) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.12.2018 alkaen

Tosilitsumabia sisältävä RoActemra-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2018 alkaen aiemman korvattavuuden lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %) eräiden reumaattisten sairauksien hoidossa ja rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat, kun kysymyksessä on

  • lasten aktiivisen polyartriitin hoito ja vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätös ei aiheuta muutoksia Kansaneläkelaitoksen voimassa olevien päätöskohtien ’313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)’ sekä ’281. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi ja tosilitsumabi’ lääketieteellisiin edellytyksiin. Korvausoikeuden laajennuksen on katsottu sisältyvän voimassa olevien päätöskohtien lääketieteellisiin edellytyksiin.

Lue lisää