Tosilitsumabista peruskorvaus 1.11.2020 alkaen myös jättisoluarteriitin hoidossa korvausoikeudella 313

Lääkeaine: Tosilitsumabi
Lääkevalmiste: RoActemra
Sairaus: Reumaattiset sairaudet

Mikä muuttuu

RoActemra-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet).

Tosilitsumabin peruskorvausoikeus voidaan myöntää 1.11.2020 alkaen myös jättisoluarteriittia sairastaville. Sitä ennen tosilitsumabin korvausoikeus 313 voidaan myöntää eräiden muiden reumaattisten sairauksien hoitoon.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Eräiden muiden reumaattisten sairauksien hoidossa RoActemra-lääkkeestä saa erityiskorvauksen korvausoikeudella 281.

Lue lisää