Trametinibi (Mekinist) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.2.2018 alkaen

Trametinibia sisältävä Mekinist-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen melanooman yhdistelmähoidossa dabrafenibin kanssa aikuisille potilaille, joiden kasvaimessa on BRAF V600 -mutaatio ja
    • jotka eivät ole aiemmin saaneet BRAF-estäjähoitoa tai
    • joiden sairaus ei ole edennyt aiemman BRAF-estäjähoidon aikana.

Trametinibi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’362. Dabrafenibi ja vemurafenibi’.

Trametinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

362.    Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi

Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (362) myönnetään seuraavin edellytyksin. Dabrafenibi ja vemurafenibi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Dabrafenibin ja vemurafenibin peruskorvausoikeus myönnetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman hoitoon aikuispotilaille, joiden tauti on metastasoitunut tai kasvain ei ole kirurgisesti poistettavissa.
Trametinibin peruskorvausoikeus myönnetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman hoitoon yhdessä dabrafenibin kanssa aikuispotilaille, joiden tauti on metastasoitunut tai kasvain ei ole kirurgisesti poistettavissa ja

  • jotka eivät ole aiemmin saaneet BRAF-estäjähoitoa tai
  • joiden sairaus ei ole edennyt aiemman BRAF-estäjähoidon aikana.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dabrafenibin, trametinibin tai vemurafenibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja